de overheid adviseert

Feit is dat er jaarlijks 4.570 kinderen in de leeftijd tot 4 jaar bij de spoedeisende hulp terecht komen vanwege een ongeluk met de trap.

 

Op veiligheid.nl adviseert de overheid: 

Val van de trap is één van de meest ernstige ongevallen. Het zijn met name kinderen van één en twee jaar oud die de meeste risico’s lopen. Onderschat uw kind nooit in zijn ondernemingsdrang en neem tijdig maatregelen om ernstige valongevallen te voorkomen. Zodra een kind zelfstandig en goed kan lopen, is het belangrijk om samen met uw kind te oefenen met traplopen.

Tips speciaal voor kinderen:

Oefen het traplopen samen met uw kind. 

Jonge kinderen kunnen vaak nog niet bij de trapleuning. De gewone trapleuning is voor een klein kind te hoog en te dik, een extra, smallere kindertrapleuning is daarom een goede oplossing. Deze kindertrapleuning dient op een hoogte van 60 cm te worden gemonteerd. 

Laat kinderen niet met spullen in de hand van de trap aflopen.
Laat kinderen niet in de buurt van de trap spelen (zeker niet met een loopstoeltje).​

   Kind leren traplopen:

   Leer uw kind traplopen.
   Laat uw kind voor u uit, aan de brede kant van de trap, naar boven gaan;
   leer hem, zodra hij bij de leuning kan, om altijd met één hand de leuning vast te houden;
   Ga voor uw kind uit de trap af.
   Laat kinderen niet alleen de trap op en aflopen, wanneer ze dit nog niet goed gecoördineerd kunnen.
   Zolang hij nog niet (goed) kan lopen, kan uw kind zittend, trede voor trede de trap afschuiven.

    Traphekje

    Een traphekje maakt de trap voor dreumessen onbereikbaar, zodat ze er niet af kunnen vallen of op kunnen klimmen. Het is het beste om boven en onder aan de trap een traphekje te plaatsen. Plaats de traphekjes voordat je kind kan kruipen en haal ze pas weg als je kind goed gecoördineerd kan traplopen. En heel belangrijk: sluit het traphekje altijd!

     

    Onderzoeken hebben uitgewezen dat ouders de trap als meest gevaarlijk ervaren.

     


    https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/kindveilig-huis/huiskamer/vaste-trap